Nyheter

Railcare förlänger ramavtal med Network Rail

Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020.

Samtliga Network Rails avdelningar och dess åtta geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. Ramavtalet innehåller inga begränsningar eller garantier varken för leveransvolym eller omsättning.

– Det är nu första året på budgetperioden CP6 i Storbritannien och med det fortsatta samarbetet ser vi fram emot att vara en del av Network Rails satsningar under denna period. Det sker nu mycket planering inför det kommande året tillsammans med kunden och jag är återigen glad över att Network Rail uppskattar våra produkter och tjänster, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.