Nyheter

Arval går med i MaaS Alliance

Arval, ledande multi-brand leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar och engagerad aktör när det kommer till innovation inom mobilitetssektorn, går med i MaaS (Mobility-as-a-Service) Alliance.

Maas Alliance, ett partnerskap som omfattar både offentliga och privata aktörer, syftar till att skapa grunderna för ett gemensamt tillvägagångssätt för mobilitet som tjänst: integrering av olika former av transporttjänster till en enda mobilitetstjänst som är tillgänglig på begäran.

Maas Alliance förbinder sig till att underlätta implementationen av avancerade mobilitetslösningar och till att stödja framtagandet av en enda, öppen marknad i och bortom Europa, som möjliggör för en fullständig driftsättning av mobilitet som en tjänst. Alliansen hyser runt 75 medlemmar, offentliga institutioner, etablerade företag och startups, inklusive städer som är angelägna om att utveckla integrerade mobilitetslösningar.

Som en nyckelaktör inom mobilitetsområdet syftar Arval till att utveckla transportmöjligheter för att passa varje behov. Arval är stolta över partnerskapet med MaaS Alliance för att arbeta hand i hand mot att bygga morgondagens mobilitetslösningar. Detta partnerskap passar in med Arvals strategi och bekräftar ambitionen med att ligga steget före i mobilitetssektorn.

– På senare år har mobilitetssektorn påverkats djupt av ny teknik, nya tendenser. Våra kunder och potentiella nya kunder, vare sig de är stora företag, små företag eller enskilda individer, är allt mer angelägna om gröna, digitala lösningar. I detta sammanhang är det med stort nöje som vi tillkännager vårt senaste partnerskap med MaaS Alliance. Vi är glada över att arbeta med europeiska aktörer och städer för att bana vägen inom mobilitetsvärlden med innovativa erbjudanden, säger Alain Van Groenendael, CEO, Arval.

– Vi är glada över att börja arbeta med Arval. Vi tror att skapandet av ett ekosystem där olika aktörer dedikerade till att arbeta mot samma mål är ett viktigt steg för att säkerställa mobilitetssektorns framtid, säger Jacob Bangsgaard, President, MaaS Alliance.