Nyheter

Kvdpro förnyar och lanserar ”dokumentation”

För att möta nya kundönskemål väljer Kvdpro att förnya en stor del av sin verksamhet och produkt. Det traditionella Kvdpro-testet blev från den 2 april valbart och kunderna erbjuds då alternativet ”dokumentation” för en snabbare process.

– Företag måste arbeta agilt och ständigt vara öppna för förändring. Vi gör denna förnyelse för att möta våra kunders önskemål och krav på oss. Det känns så roligt att nu äntligen få lansera vår nya produkt dokumentation, säger Per Blomberg, VD för det digitala e-auktionsbolaget Kvdpro.

På kvdpro.com säljs begagnade maskiner och tunga fordon på e-auktion varje vecka. Kvdpro fungerar som en oberoende part mellan köpare och säljare och tar hand om alla stegen i en försäljning. Säljarna finns i hela Sverige och köparna finns i hela världen.

Den 2 april lanserade Kvdpro den sprillans nya produkten till kunderna.

– Senaste tiden har vi sett en ökad efterfrågan på ”lighttest”. Det vill säga, ett test med färre moment som gör att fordonet snabbare kommer ut till försäljning. Efterfrågan är störst hos våra mindre företagskunder som önskar en snabbare process, de ser detta som ett enklare förfarande, säger Per Blomberg.

Det traditionella Kvdpro-testet blir från och med 2 april valbart. När säljaren och Kvdpro kommer i kontakt väljer den säljande kunden själv mellan test eller dokumentation. Vid en dokumentation medverkar säljaren och beskriver skicket på sitt fordon. Vid ett test utför Kvdpro-personal testet och säljaren behöver i regel inte medverka.

– Kvdpro-testet är fortfarande en stor del av grunden i företagets verksamhet och kommer fortsätta att vara det självklara valet för majoriteten av bolagets stora kunder med stort årligt avyttringsbehov, säger Per Blomberg.
Kvdpro har tagit fram digitala testmallar både för test och dokumentation som alltid följs. Säljaren av fordonet informeras även om skillnaderna dem emellan och i vissa fall rekommenderar Kvdpro något av valen.

– Fördelarna för kunden med dokumentation blir en snabbare process, ej debiterad direktauktionsavgift (när fordonet står kvar ute hos säljaren) och en något lägre prislista, säger Per Blomberg.

Om fordonet är dokumenterat eller testat kommer tydligt att framgå på företagets webbplats kvdpro.com. Kvdpro har tagit fram två olika symboler – en för dokumentation och en för test. Det kommer också finnas beskrivande texter på företagets webbplats som beskriver test och dokumentation mer ingående.