Nyheter

Cimco Marine utser Myron Mahendra till ny VD

Cimco Marines styrelse har utsett Myron Mahendra till ny VD från 1 juli 2019. Han efterträder Andreas Blomdahl som kommer fortsätta i sin roll som styrelseledamot i Cimco. Andreas kommer dessutom att fungera som senior rådgivare och ambassadör för företaget med specifikt fokus mot försäljning och marknader.

– Vi är mycket nöjda med utnämningen av Myron Mahendra som ny VD för Cimco Marine AB. Myron Mahendra har i sin roll som CFO och vice VD fått stor kunskap och erfarenhet av företaget och dess marknader. Jag och styrelsen är övertygade om att Myron har rätt förmåga att framgångsrikt hantera och utveckla företaget ytterligare. Jag vill också tacka Andreas Blomdahl för sin insats som VD för interim-perioden där han har utvecklat Cimco Marine till ledande inom dieselmotorer med hög prestanda, säger Anders Berg, styrelseordförande.

Myron Mahendra har varit involverad i Cimco Marine AB sedan dess bildande år 2012. Han utsågs till CFO i februari 2016. Han är kvalificerad revisor och har 25 års erfarenhet av att arbeta i olika företag. Myron Mahendra har förmåga att arbeta nära och med innovativa utvecklingsgrupper samt att utveckla affärsplaner och strategier för snabbt växande företag samtidigt som han arbetar hårt för att möta företagsmål och hantera affärs- och finansiell risk.

– Det är med stor optimism och ödmjukhet att jag tar mig an rollen som VD för Cimco Marine AB. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att fortsätta utveckla företaget och det paradigmskifte vi har skapat för den kommersiella utombords-marknaden”, säger Myron Mahendra.

Andreas Blomdahl lämnar rollen som interim VD från 1 juli 2019 men fortsätter som styrelseledamot samt arbetar i företaget som senior rådgivare och ambassadör med särskild inriktning på att skapa relationer med olika intressenter och att främja försäljning och utveckla marknader.