Nyheter

Nykterhetskontrollerna fortsätter minska

Under 2018 omkom 75 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade trafikolyckor. Trots det har antalet nykterhetskontroller fortsatt att minska. De har sjunkit med 60 procent under det senaste decenniet.

Under 2009 gjordes 2,7 miljoner utandningsprov men 2018 gjordes mindre än 1,1 miljoner prov.

– För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att det finns en reell upptäcktsrisk. Därför måste antalet nykterhetskontroller hållas på en hög nivå, säger Carl Zeidlitz, Riksförbundet M Sverige.

Samtidigt som antalet nykterhetskontroller har minskat, har antalet allvarliga trafikolyckor ökat. Under 2018 omkom 324 personer i trafiken, jämfört med 252 under 2017. Nästan en fjärdedel av dödsolyckorna berodde på rattfylleri. Av de omkomna i rattfylleriolyckor 2018 dödades 44 människor i olyckor som endast var alkoholrelaterade, 22 i olyckor där endast andra droger var inblandade och 9 där både alkohol och droger fanns med i bilden.