Nyheter

Nya BrightSites smart pole från Signify turboladdar städers smarta stadsinfrastruktur

Smart pole är en färdig plattform för belysning och 4G/5G och WiFi-infrastruktur i hela staden.
Den rymmer en mängd olika IoT-sensorer och kameror som erbjuder: miljöövervakning, förbättrade säkerhetsalternativ som incidentdetektering, intäktsbetjäningstjänster via telekom och reklam.

Snygga exteriörer och dolda integrerade antenner säkerställer att dessa stolpar passar in i sin miljö och bibehåller stadens övergripande estetisk.

Digital infrastruktur är idag viktig för en stads ekonomiska vitalitet och livskvalitet, i nivå med fysisk infrastruktur som vägar, broar och vattenledningar. Ändå är de flesta komponenterna i en stads digitala ryggrad otillräckliga för att tillgodose dagens moderna anslutningsbehov (och morgondagens). Den nya BrightSites smart pole från Signify, världsledande inom belysning, erbjuder en allt-i-ett-lösning. Den rymmer ett brett utbud av IoT-applikationer, oavbruten anslutning, kameror och miljösensorer – liksom kontrollerbar högkvalitativ energieffektiv LED-belysning – samtidigt som stadsmiljön upprätthålls.

BrightSites illustrerar Signifys strategi för att utnyttja belysningsinfrastrukturen för att utveckla nya möjligheter och tjänster för sina kunder. Innovationen understryker dessutom företagets ledarskap i belysningen av Internet of Things (IoT). De nya BrightSites IoT-stolparna bygger på tidigare smart stolpteknologi som uppfanns av Signify och Ericsson, som ger LED-belysning och 4G LTE-trådlös anslutning från småcellers basstationer inuti stolpen.

Utveckling: från gatubelysning till smart stolpe
De nya stolparna, med förbättrade IoT-funktioner, understryker utvecklingen av gatubelysning från att vara ett kommunalt verktyg och kostnadsansvar till en potentiell intäktsgivande dynamisk datapunkt, trådlös anslutningsnav och miljömonitor. Möjligheten att vara värd för nya tjänster, såsom telekommunikation och även reklam kan generera intäkter för kommuner.

– Vi har uppgraderat våra smarta stolpars anslutningsmöjligheter avsevärt, inklusive digitala sensorer och starkare WiFi för lokal anslutning. Dolda integrerade antenner erbjuder 4G och 5G-tjänster från flera bärare. Detta lever upp till sina löften om den framtida smarta staden – omvandlar den ödmjuka gatubelysningen till en plattform för att leverera smarta stadstjänster. Ett nytt sortiment av snygg design tillåter dessa stolpar att matcha all stadsestetik , säger Musa Unmehopa, chef för Signifys BrightSites-satsning.

Några av plug-in funktionerna som BrightSites smart poles-erbjudande inkluderar:
Sensorer som tillhandahåller aktuell miljöövervakning, såsom luftkvalitet, buller- och incidentdetektering och som samlar in data för att stödja beslut som kan förbättra övergripande beboelighet i stadsområden.
Kameror som kan följa vägförhållandena för att förbättra trafikflödena, styra underhållsbeslut och utplacering av nödbesättning.
Smarta mikrofoner utrustade med avancerad mönsterigenkänning som kan utlösas av ljud i samband med anti-socialt beteende som skrik, bilalarm, krossat glas eller till och med skottlossning. Ljuset blir sedan automatiskt skarpare, spelar in ljud och tillkallar räddningstjänst.
Skärmar som kan erbjuda viktiga nödmeddelanden samt fungera som en inkomstgenerator, som anpassade reklamskyltar.

BrightSites smarta stolpar har redan installerats i städer runt om i världen, från Nya Kaledonien till San Jose i USA till Hospitalet i Spanien. ”BrightSites smarta stolpar har gjort det möjligt för oss att förvandla offentliga utrymmen genom att integrera tekniken i människors dagliga liv,” säger David Quirós, stadsfullmäktige för innovation och kultur i Hospitalet, Spanien.

BrightSites-serien av smarta stolpar är kommersiellt tillgängliga i hela världen.

Fakta:
Signify är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumentmarknaden samt belysning för Internet of Things.  Philips-produkter, Interact-anslutna belysningssystem och data-drivna tjänster, ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och offentliga platser.

Bild: Signify