Nyheter

Forskningsrapport från Svenska Miljöinstitutet: Sämre havsmiljö med strängare miljökrav

2020 införs strängare krav på sjöfartens svavelutsläpp. Då förväntas många rederier tvätta avgaserna och släppa ut svavlet i havet. Vilket kan döda havslevande djur, rapporterar Sveriges Radio ekot.

Systemet som kan installeras på fartygen kallas skrubbrar. Skrubbrar tvättar avgaserna med havsvatten istället för att släppa ut dem i luften.

Men när skrubbervattnet släpps ut igen har det bistra konsekvenser för havsmiljön. Det visar en ny forskningsrapport från IVL Svenska miljöinstitutet.

– Vi doserade skrubbervatten i olika koncentrationer till de här små djurplanktonen och då såg vi effekter redan vid väldigt låga koncentrationer. Bland annat såg vi en kraftigt ökat dödlighet, säger Kerstin Magnusson, marin ekotoxikolog vid IVL. Så det betyder att ju strängare kraven är på luftutsläpp desto mer riskerar det att hamna i vattnet i stället.

Rikard Engström som är VD för branschorganisationen Svensk sjöfart ser dock inte något problem med det:

– Det är egentligen inte skrubbrarna som är problemet utan det är snarare hur du tar hand om produkten som kommer ut. Där behöver man sätta upp förutsättningar för att du ska kunna lämna det i land på ett så bra sätt som möjligt. Men också att man faktiskt sätter upp tvingande krav som gör att du inte får släppa ut sådant här till vattnet, säger Rikard Engström till Sveriges Radio Ekot.

Bild: Nico Franz