Nyheter

Region Värmland har fått nog: ”Vi måste få upphandla flygtrafik”

Nu har Karlstads kommun och Region Värmland fått nog. Om de inte får upphandla flygtrafik så kommer Karlstads kommun och Värmland tappa invånare, jobb och inkomster, menar man i en gemensam skrivelse. Vidare menar man att det är förödande för välfärden och ett tydligt tecken på att dagens system inte är rimligt.

– Vi kräver att regeringen ändrar reglerna och det måste ske snabbt om vi ska kunna behålla tillväxt och ett internationellt näringsliv i Karlstad och Värmland, säger Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordförande.

En skrivelse från Karlstads kommun och Region Värmland har lämnats över till infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Man har har följande tre krav:

1. Karlstads kommun och Region Värmland måste få göra upphandlingar av flygtrafik.

2. Om detta inte är möjligt måste Trafikverket ges i uppdrag att göra upphandlingar.

3. Om regeringen inte kan lösa detta måste staten ta över ansvaret för Karlstad Airport.

I resten av EU får även regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik, bara den följer EU:s regler. Sverige sticker ut i detta sammanhang. I Sverige har regeringen beslutat att enbart staten får upphandla flygtrafik.

I Sverige har Trafikverket preciserat ett antal kriterier för att en region eller flygplats ska få rätt till statligt upphandlad trafik. I praktiken innebär kriterierna att enbart linjer mellan Arlanda och mindre flygplatser i Norrlands inland och Hagfors/Torsby omfattas av den statliga upphandlingen av flygtrafik.

– Detta är djupt problematiskt. Värmländska företag verkar och konkurrerar på en allt mer global marknad, där kunder, leverantörer och ägare finns i andra länder. Vi behöver en god internationell tillgänglighet för att företagen ska kunna verka och växa i Värmland, säger Stina Höök (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Bild: Karlstads kommun