Nyheter

94 procent av företagen anser att datadrivna beslut resulterar i bättre kundservice

Snowflake Computing, data warehouse-lösningen byggd för molnet, presenterar idag resultatet av sin första Customer Benchmark-studie, som belyser företagens syn på adoption av datainsikter för beslutfattande inom en mängd olika branscher.

94 procent av de företag som ingick i studienanser att de genom att använda datadrivna insikter för affärsbeslut möjliggör bättre kundservice och därigenom förbättrar det ekonomiska resultatet.

Studien belyser hur hundratals globala företag, av alla storlekar, använder data för att utveckla sina organisationer. Företag i olika branscher kan dra nytta av data, men på olika sätt. Inom detaljhandeln utgör data kring försäljning av enskilda produkter och kampanjer nyckeln, medan finansbranschen främst använder data för att ge kunder individanpassade upplevelser. Sjuk- och hälsovårdens främsta prioritet när det kommer till data är att leva upp till standarder för patientskydd och att vara skalbara. För medieföretag utgör förståelse för och analyser av användarbeteenden den främsta prioriteten, medan mjukvaruföretagens fokus ligger på att utrymmesanpassa sina datalager.

Undersökningen visar att Snowflakes kunder gör framsteg när det gäller att optimera datahantering för snabbare och fullständigare tillgång till datainsikter. 36 procent av de svarande ansåg att de främsta framstegen i deras verksamheter utgörs av möjligheten att störningsfritt kunna skala upp och ner data i data warehouse-lösningen. 35 procent ansåg att den största förbättringen ligger i utförandet av deras datahantering.

Andra intressanta resultat från studien är att:

· 81 procent av respondenterna ser sina data- och analysfunktioner som en stark konkurrensfördel.

· 93 procent anser det vara viktigt för verksamheten att ha en datapolicy.

· 53 procent ser säker datadelning som en kritisk del av deras verksamhet eller att de planerar att utöka dess användning.

· 45,6 procent av företagen svarade att de har varit tvungna att investera i ny teknologi på grund av nya datahanteringsregler, såsom t ex GDPR.

Undersökningen genomfördes online under maj/juni 2019 bland Snowflakes kunder globalt, med cirka 160 respondenter.