Nyheter

Almedalsseminarium 2 juli: Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?

Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar man nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Men kan det bidra till att minska klimatutsläppen och göra kollektivtrafiken attraktivare och i så fall på vilka sätt? Hur ska tjänsterna finansieras – är det till exempel vettigt att flytta över subventionering från traditionell kollektivtrafik till tjänster för delad mobilitet?

På seminariet presenterar WSP en rapport på uppdrag av Partnersamverkan, med fakta och statistik kring olika former av delad mobilitet. Rapporten innehåller även prognoser för det framtida resandet med mobilitetsformerna år 2030. I rapporten analyseras effekterna på klimatmål, de transportpolitiska målen, människors tillgänglighet, bilresandet och kollektivtrafiken genom de olika formerna av delad mobilitet.

Välkomna till seminariet som leds av moderator Lennart Ekdal och där branschrepresentanter, operatörer och politiker medverkar för att debattera möjligheter och samhällsnytta med delad mobilitet i dag och i framtiden.

Medverkande:
Felix Miranda Thyrén, Expert, WSP
Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm
Elin Gustafsson, ledamot Trafikutskottet
Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev
Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik
Lennart Ekdal, Moderator

Tid: Tisdagen den 2 juli 2019, 13.00-14.00
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21