Nyheter

KGKs hållbarhetsarbete uppmärksammas av Svensk Handel

KGK uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete av Svensk Handel som i sin årliga hållbarhetsrapport lyfter fram KGK som ett gott exempel.

Att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas av Svensk Handel är ett kvitto på att vi gör bra saker och är på rätt väg, säger Malin Möller, chef för hållbar verksamhetsutveckling på KGK.

Idag pratar många om cirkulär ekonomi och hållbara affärer. Att det blir viktigare att se över och ha kontroll över hela leverantörskedjan. Det är inget nytt för KGK som länge jobbat strategiskt med effektivisering och hållbarhetsfrågor. För KGK har det alltid varit en självklarhet att aktivt arbeta med att förlänga produkters livscykel genom att återanvända, återvinna och reparera. Det är en del i affären.

Det handlar bland annat om att titta på hur man använder människor och material på alla nivåer och att ta hand om bilar och bildelar som redan finns genom exempelvis renovering. En renovering av till exempel växlar till tunga fordon kan ge en besparing på mellan 50 och 80 procent av materialåtgången jämfört med att köpa nytt.

– På KGK har vi jobbat framgångsrikt genom förändrat perspektiv och integration av hållbarhet i vår styrning. Att se allt arbete samlat i vår Hållbarhetsredovisning gör mig stolt, säger Malin Möller.