Tag: Tord Fornander som är ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.