Tag: Trafikverkets Arne Nissen samt underhålls- och installationsverktyget Mint 1.2 som är framtaget av Bombardier