Tag: Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 10