Tag: behovet av elanvändning i Sverige ökat med minst 60 procent