Tag: Bidraget är nu tillbaka i en ny version som gör det enklare att söka stöd för laddning vid flerbostadshus och arbetsplatser