Tag: De svenska rederierna som får ta del av det svenska sjöfartsstödet har ökat sin ekonomiska effektivitet mellan 2017 och 2018