Tag: DEFA är idag Nordens största leverantör av tjänster och infrastruktur för elbilsladdning till fastigheter