Tag: Den nya TNGA GA-B-plattformen från Toyota ger smartare småbilar i olika storlekar tack vare stor skalbarhet och hög flexibilitet