Tag: Den stora majoriteten av lastbilsförarna och de åkare som också kör själva anser att de håller hastighetsbestämmelserna