Tag: Det är farligt att helt förlita sig på externa lagringslösningar. Ändrad lagstiftning ökar behovet av egen lagringskompetens hos kundföretagen