Tag: Det blir Sandarna Transporter AB som med buss kommer köra ersättningstrafiken från och med december 2020