Tag: detta arbete har nu resulterat i att Tengai AB fortsätter utvecklingen av intervjuroboten