Tag: En färsk VDC-studie visar att Panasonic TOUGHBOOK har en omsättningsandel på 48 procent av robusta bärbara datorer och företagsanpassade robusta datorplattor i Europa