Tag: informationshantering

Så kan tekniken ta bort onödiga hinder på jobbet

I dag måste företagen lägga allt större kraft på att anpassa sig när marknaden svänger och…M-Files Aino automatiserar dokumenthantering med generativ AI

M-Files tar nu nästa steg med sin plattform för automatiserad dokumenthantering genom att lägga till M-Files Aino som bygger på…M-Files utses till ”2023 Gartner Peer Insights Strong Performer for Content Services Platforms”

M-Files är en ledande expert på informationshantering och har nu utsetts till ”Strong Performer”…AI och socialt umgänge sätter fart på framtidens tech-team

Med AI-drivna och assisterade verktyg förväntas vår produktivitet öka väsentligt. Det gäller i alla branscher – inte minst inom…Nu får AI och maskinöversättning en nästan mänsklig förmåga på jobbet

Det är lätt att misströsta när informationsmängderna bara växer på jobbet och vi fortsätter att lägga alldeles för mycket tid på att leta efter den rätta versionen av ett visst dokument. Men nu händer det saker och 2023 kan bli det år när automation och AI tar ett ordentligt kliv in i vår arbetsvardag. Enligt Antti Nivala, vd för M-Files, kommer maskinöversättning att få en nästintill mänsklig förmåga och transkribering av tal till text kommer att bli så gott som felfri. Dessutom gör nya AI-lösningar för naturlig språkbehandling att vi kan hitta information snabbare – även innan vi börjar söka….M-Files: Tre trender som leder till bättre och säkrare informationshantering

Vårt sätt att hantera information påverkas självklart av det som händer omkring oss. Efter en pandemi där många arbetat…