Tag: Jan Mörtstrand som är marknadschef inom affärsenheten Electrification på ABB Sverige