Tag: ledamot i Volkswagen AG:s koncernledning med ansvar för upphandling