Tag: ny lösning för elfärjor med nya framdrivningssystem och senaste generationens batterisystem