Tag: och en stor satsning på reguljära paketresor där valfriheten idag är närmast obegränsad