Tag: Pilotprojektet är ytterligare en milstolpe in samarbetet mellan Scania och ASO kring elektrifierade transportlösningar