Tag: projektledare vid Luleå tekniska universitet och biträdande koordinator för projektet