Tag: Regeringen vill skärpa definitionen för vad som klassas som en miljöbil. Den skärpta miljöbilsdefinitionen är ett förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar