Tag: Sedan den tidigare elcykelpremien inte fått plats i 2019 års budget har intresset för fordonet svalnat rejält hos allmänheten