Tag: Svenska statliga rymdbolaget SSC och tyska rymdteknikföretaget Isar Aerospace skriver kontrakt för tester av raketmotorer på rymdbasen Esrange i Norrbotten