Tag: Trafikverket har tagit fram ett förslag för hur Norrbotniabanan ska dras från kommungränsen i Umeå upp till Robertsfors