Tag: Under 2019 ökade den totala punktligheten för såväl Öresundstågen som för Pågatågen markant