Tag: Unibap AB har mottagit beställningen för en rymddator och tjänster till Nasas Hyperspectral Thermal Imaging (HyTI) satellitmission