Tag: VTI:s generaldirektör Tomas Svensson öppnar konferensen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar