Tag: De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020