Nyheter

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 6 procent i februari

Under februari 2020 nyregistrerades 22 489 personbilar. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med februari föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i februari 25,2 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar.

Dieselbilar uppgick till 25,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 12,0 procent jämfört med februari föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,7 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 421 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 932 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 0,1 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 587 under februari. Det är en minskning med 33,1 procent jämfört med februari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 080, en minskning med 36,6 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 507. Det var en minskning med 13,9 procent jämfört med februari 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–februari 2020

Mellan januari-februari 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 10,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 9 477. Det är en minskning med 44,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Bild: Pixabay