Tag: En enig styrelse för Göteborgs Stads Parkerings AB har den 18 februari 2020 beslutat att avskeda den tidigare vd:n Maria Stenström