Tag: Etapp Haga: samma konsortium och Etapp Korsvägen: NCC i konsortium med Wayss Freytag AG.