Tag: kommunstyrelsens ordförande i Västerås och Denise Norström (S)