Tag: ledamot i riksdagens justitieutskott och ordförande för Socialdemokraterna i Malmö (S) och Andreas Schönström