Nyheter

”Vi behöver sätta upp fartkameror i städerna”

Det är Joakim Sandell, ledamot i riksdagens justitieutskott och ordförande för Socialdemokraterna i Malmö (S) och Andreas Schönström, kommunalråd för teknik och service i Malmö (S) som lyfter frågan i en debattartikel i dagens Aftonbladet:

”Under dryga fem timmar en dag i juni på Jörgen Kocksgatan i Malmö överträdde 356 bilister hastighetsgränsen 40 kilometer i timmen. I snitt mer än en fortkörning per minut. Den högsta uppmätta hastigheten var 101 kilometer i timmen.

Bilister som kör för fort återkommer varje år i topp i polisens mätning av vad som orsakar mest personlig oro för landets invånare. I Malmö ser mer än hälften fortkörningarna som det största problemet i sin tillvaro. Det är häpnadsväckande många.”

”Det finns goda exempel med hastighetskameror inne i städerna. I New York utökas antalet trafikkameror. Policyn är att det ska sitta en kamera inom en radie av 400 meter från varje skola i staden. Även i många europeiska städer installeras det hastighetskameror. Effekterna är inte bara ökad säkerhet och trygghet. Sänkt fart leder också till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid samt att trafikbullret, som annars kan leda till stress, sömnsvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar, minskar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bnzMGB/vi-behover-satta-upp-fartkameror-i-staderna