Tag: ser teknikpartnern Vinnergi till att det blir full täckning från början