Nyheter

Full täckning från start i Malmös The Point

Fungerande mobiltäckning och trådlös uppkoppling borde vara en självklarhet i nybyggda fastigheter. Nybyggen är ofta energisnåla och miljövänliga vilket resulterar i att de blir så täta och optimerade att mobiltäckningen inte fungerar. Dessutom kommer frågan om mobiltäckning in sent i processen. Men i byggnationen av The Point, Malmös högsta kommersiella byggnad, ser teknikpartnern Vinnergi till att det blir full täckning från början.

Om några veckor invigs The Point i stadsdelen Hyllie i Malmö som med sina 20 000 kvadratmeter och 29 våningar kommer att bli Malmös högsta kommersiella byggnad. Teknikpartnern Vinnergi har fått uppdraget från fastighetsägaren Annehem Bygg & Projekt AB att installera och optimera nätinfrastrukturen i fastigheten.

− Mobiltäckning och trådlöst nätverk är en hygienfaktor för hyresgäster idag och något som måste prioriteras för att vara en attraktiv hyresvärd. Normen tidigare har varit att hyresgästen själv har ansvarat för detta, vilket många gånger leder till att en och samma fastighet har flera olika operatörslösningar och att täckningen inte fungerar i hela fastigheten. Det här har Annehem tagit fasta på och tagit med i beräkningarna från början, säger Patrik Olsson, mobilexpert på Vinnergi.   
 
– Vi har valt Vinnergi som leverantörer eftersom de har mycket stor och bred kunskap inom området. Det gör att vi känner oss trygga i att våra hyresgäster kommer ha en säker mobiltäckning i fastigheten från start, säger Mikael Risberg, projektchef Annnehem Bygg & Projekt AB.  

Idag använder vi våra mobiltelefoner och teknik på ett helt nytt sätt som kräver att mobilnäten optimeras för att fungera i alla fastigheter och på alla platser vi befinner oss. Tidigare använde vi telefonen endast för att ringa med – idag ringer vi, surfar, streamar video, bland annat. Det gör att högre krav ställs på nätet och täckningen.

– Ibland kan uppkopplingen fungera när du väl står vid ditt skrivbord, men så fort du går ut i trapphuset eller åker hiss bryts samtalet eller så fryser hemsidan du är inne på. Det beror på att täckningen inomhus är svag och din telefon försöker koppla upp sig mot den mobilmast som är närmast. När du befinner dig i ett högt hus kan du få mottagning från flera master utomhus som kan ligga långt bort, vilket försämrar kvaliteten eller i värsta fall bryts samtalet. Det gör också att din mobil drar mer batteri för att den hela tiden söker uppkoppling och nät, förklarar Patrik Olsson. 

Lika självklart som el och vatten
Enligt en undersökning genomförd av Vinnergi tycker 86 procent av aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen att mobiltäckning tillför ett stort värde för fastigheten.

– Trots att branschen inser vikten av att ha en fungerande uppkoppling och mobiltäckning är det långt ifrån alla fastighetsägare som har kommit lika långt som Annehem. Många gånger handlar det nog om att man gör som man alltid har gjort. Den digitala omställningen handlar om inställning och idag borde mobiltäckning vara lika självklart som elförsörjning eller tillgång till vatten, säger Patrik Olsson.