Tag: Som ägare av Inlandsbanan AB – som är förvaltare av den statliga järnvägen Inlandsbanan