Tag: Sweco förvärvar NRC Group Finlands designdivision inklusive dotterbolaget Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland