Nyheter

NRC Group säljer design- och konsultverksamheten till Sweco

Sweco förvärvar NRC Group Finlands designdivision inklusive dotterbolaget Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland. NRC Group kommer i fortsättningen att fokusera sin ledning och finansiella kapacitet på att öka underhåll-, mark och anläggning-, järnvägs- och miljö-affärsverksamhet. Transaktionen, värderad till 42,5 miljoner euro, beräknas vara klar den 1 november 2019.

Sweco förvärvar NRC Group Finlands designdivision inklusive dotterbolaget Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland. Som marknadsledande i Finland inom järnvägsdesign har NRC Groups Design-enhet en lång historia av att leverera betydande projekt med mer än 320 expertkonsulter: 260 i Finland och 60 i Sverige.

– Framöver kommer NRC Group att koncentrera sig på att utveckla sina kärnverksamheter – underhåll, mark och anläggning, järnväg och miljö. Vi ser betydande synergier mellan våra kärnverksamheter och det är viktigt att ha tillräckliga resurser inom ledning ochfinansiell kapacitet för att kunna fortsätta växa dessa verksamheter. Detta stöder vårt mål att bli en ledande entreprenör inom infrastruktursegmentet i Norden”, sammanfattar Henning Olsen, vdför NRC Group.

Designverksamheten verkar i Norden i en annan del av värdekedjan än kärnverksamheten, konstruktion och underhåll, för NRC Group. Synergierna mellan design och NRC Groups kvarvarande kärnverksamhet är begränsade och i vissa fall till och med negativa på grund av kundköpbeteende. Designmarknaden konsolideras av stora fokuserade företag.

– Infrastrukturmarknaden växer snabbt i alla nordiska länder och kommer att bli mer komplex i framtiden. Vi tror att som en del av ett större konsultföretag kan vår designavdelning nå sin fulla potential och öka sin konkurrensfördel. Design och konsulttjänster har varit en viktig del av vår verksamhet och med detta förvärv har vi hittat en industriell ägare med den bästa förmågan att utveckla den, fortsätter Henning Olsen.

NRC Group kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med Sweco i både Finland och i Sverige i framtiden. Efter förvärvet stärker Sweco sitt fotfäste inom järnvägsdesignteknik och blir den ledande experten på järnvägsdesign i Nordeuropa med mer än 1 200 yrkesverksamma inom transportinfrastruktur.

– Genom tillskottet av högkvalificerad kompetens stärker Sweco ytterligare sin marknadsledande position i Sverige. Ökade transporter på järnväg är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga klimatförändringar – ett område där Sweco redan idag är starkt engagerad som expert och rådgivare, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd för Sweco Sverige.

Avyttringen är ett strategiskt steg mot att fokusera på NRC:s kärnverksamhet och frigör resurser för att driva tillväxt inom andra affärsområden.

– Det finns en stor potential inom våra områden underhåll,mark och anläggning, järnvägoch miljö. Vi har lång och bevisad erfarenhet av underhåll och byggprojekt och nu måste vi se hur vi bäst kan nyttja denna position framåt. Alla de nordiska länderna investerar kraftigt i nya järnvägar, tunnelbanor och spårvagnsförbindelser för att bygga mer hållbara transporter. För oss är det avgörande att svara på ländernas behov av att tillhandahålla miljövänliga transporttjänster till invånarna. Vi fokuserar våra resurser på att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt och utveckla vår värdekedja inom underhåll-, konstruktion- och miljötjänster, sammanfattar Henning Olsen.

Processen för godkännande från den finska konkurrensmyndigheten har initierats.